Oznámení o sfoukávání vysoké pece č. 2 dne 25.7. a 26.7.2022

20/7 2022

Oznámení společnosti Liberty Ostrava a.s.

Společnost Liberty Ostrava a.s. oznamuje, že dne 25.7.2022 bude ve večerních hodinách zahájeno sfoukávání vysoké pece č. 2 v areálu společnosti v Ostravě-Kunčičích, a to z důvodu plánované opravy. Následující den 26.7.2022 v odpoledních hodinách může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí areálu.

Společnost Liberty Ostrava a.s. se za možné nepříjemnosti předem omlouvá.