Oprava mostního svršku ul. Místecká nad podchodem na ul. Šídlovecká

23/9 2022

Oznámení o zahájení stavby

Oprava mostního svršku ul. Místecká nad podchodem na ul. Šídlovecká

Stavba bude zahájena 11.10.2022, začne se opravovat ve směru do Ostravy z FM. Tato etapa potrvá do 12.12.2022. V příštím roce bude zahájena II. etapa (směr do F-M), začne od 4/2023 do 6/2023. Provoz bude veden v režimu 1+1 bez stanovení objízdných tras. Po dokončení opravy mostního svršku se bude provádět sanace spodní stavby (podchodu), tzn. 6/2023.

Předmětem opravy je obnova hydroizolace betonových prefabrikovaných rámů, obnova zádržných systémů a asf. vrstev a v neposlední řadě sanace podchodu, kdy nebude podchod úplně uzavřen jen omezen na konkrétní pracovní místo.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.