Obnova zeleně v okolí restaurace Zvonírna

13/4 2023

Před několika dny byly zahájeny práce na obnově veřejné zeleně v části mezi ul. Paskovskou – Domovskou – Reymontovou a V. Huga, okolo restaurace Zvonírna.

Obnova zeleně v okolí restaurace Zvonírna

Vítězem veřejné zakázky, o kterou se ucházelo 9 uchazečů jsou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., a to za částku 554.862,33 Kč bez DPH. K předání staveniště došlo dne 27.3.2023.

Nejprve bylo provedeno kácení 21 ks nemocných, napadených či neperspektivních dřevin, které byly posouzeny dendrologem, a na které bylo vydáno řádné Rozhodnutí č. 14/2023 ze dne 17.3.2023.   Taktéž budou odstraněny veškeré pařezy.

Výsadba zeleně bude provedena podle dokumentace Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová, část: V. Huga – Domovská, z listopadu 2022, zpracované Ing. Petrou Ličkovou, a to:

  • výsadba listnatých stromů - 37 ks
  • vytýčení nových výsadeb
  • následná rozvojová péče o stromy - 5 let

Termín realizace je do 90-ti dnů ode dne provedení kácení dřevin, nejpozději však do 30.11.2023.

Bližší informace ke kácení naleznete v Dendrologickém průzkumu a návrhu opatření - zde.

 

Dokumentace: Renáta Moskalová

Foto: Lenka Kozáková