Nádoby na komunální odpad v systému města

28/3 2023

V poslední době zaznamenal Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy několik občanských sporů ve věci využívání nádob na tříděné odpady, umístěné na společných stanovištích, zejména tam, kde je sídlištní zástavba v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby.

Nádoby na komunální odpad v systému města

Obyvatelé domů na sídlištích slovně napadají sousedy z rodinných domů s argumentem, že „tyto nádoby jsou pouze pro ně a oni si je platí, tedy nikdo jiný je používat nemůže“. Svá tvrzení často doplňují výtkou, že cizí osoby způsobují kolem stanovišť nepořádek a odkládají odpad mimo nádoby. Více informací se dočtete zde