Moštování v Hrabové na Technických službách pokračuje

29/8 2022

Moštování v Technických službách, Domovská 716 bylo zahájeno v úterý 3.8.2022 podle předem přijatých telefonních objednávek.

Moštování v Hrabové na Technických službách pokračuje

Zásady pro moštování ovoce v roce 2022 v moštárně

ÚMOb Hrabová

Zájemci o moštování ovoce budou obslouženi dle předem domluvených telefonních objednávek, které se přijímají na

 tel. čísle 724 237 995 v pracovních dnech v době od 7.00 -14.30hod  

Moštovací dny jsou pracovní dny pondělí až pátek.

Bez předchozí objednávky nebude ovoce k moštování přijato.

 

Moštují se pouze čistá jablka. Musí být řádně přebraná bez známek hniloby, zbavená nečistot a nepřezrálá.

 

Minimální množství jedné dávky je 30 kg ovoce – vzhledem ke kapacitě lisu.

 

Povinnosti zájemců o moštování je přinést si dostatečný počet vhodných nádob - kanystrů, ne pet láhve, pytle na vylisovaný odpad z ovoce.

 

Cena :

-        za 1 l drcení ovoce                                                             4,-Kč vč. DPH

-        za 1 l drcení a vylisování ovoce                                       7,-Kč vč. DPH