Místní poplatek ze psů

8/2 2023

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že se blíží splatnost za místní poplatek ze psů, který je splatný do 31. 3. 2023. 

Místní poplatek ze psů

Výše poplatků zůstala stejná jako v minulých letech (sazby poplatku - zde). Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31.3. a 30.9. 2023.

Platbu lze provést hotově nebo platební kartou na pokladně úřadu v úřední dny – pondělí a středa (v kanceláři č. 1 u paní Matuštíkové, tel. 599 420 117, 720 735 336), případně bezhotovostně na bankovní účet úřadu.

Bezhotovostní platba:
- účet č. 19-1644935359/0800,
- do poznámky uveďte jméno poplatníka,
- variabilní symbol 1341 a číslo známky (místní poplatek ze psů).