Květinové dekorace - květinové vazby

6/10 2022

Květinové vazby na ÚMOb Hrabová v pondělí 10.10.2022 od 16 hod.

Květinové dekorace - květinové vazby