Informace pro chovatele drůbeže

8/2 2023

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, vyhlášená nařízením Státní veterinární správy dne 3.1.2023, po změnách ze dne 9.1.2023 a ze dne 24.1.2023.

Informace pro chovatele drůbeže

Nicméně stále platí mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky, vydaná Státní veterinární správou dne 12.12.2022 - k nahlédnutí zde