Havárie na vodovodním přivaděči

22/2 2023

Z důvodu opravy havárie na vodovodním přivaděči a realizaci nezbytných manipulací na vodovodní síti zajišťujících dodávku pitné vody spojených s jeho havarijní opravou, může docházet od 22.2.2023 13 hod k dočasnému zhoršení kvality dodávané pitné vody (zákal, není zdravotním rizikem), snížení tlaků, případně k úplnému přerušení dodávky pitné vody v městském obvodu Hrabová.

Standardní dodávka pitné vody byla obnovena 23.2.2023 v 00:12 hod. 

Havárie na vodovodním přivaděči

Náhradní zásobování pitnou vodou bude dle potřeby – na základě telefonických požadavků odběratelů zajištěno formou cisteren. Jejich zajištění, popř. další informace, poskytneme na dispečinku OVAK a.s., tel. čísle: 800 202 700, popř. našich webových stránkách www.ovak.cz.

Předpoklad obnovení běžného režimu dodávky pitné vody, je ve čtvrtek 23.2.2023 v odpoledních hodinách.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se omlouvají za případné omezení.