Dodatek programu zasedání ZMOb Hrabová 16.12.2020

4/12 2020

Starosta MOb Hrabová doplňuje program na zasedání ZMOb 16.12.2020

16)  Stanovisko k žádosti o prodej částí pozemků parc.č. 1899/42, 1895/3 a    

       2589/5

 

17)  Realizace koloběžkového hřiště u MŠ Bažanova

 

18)  Dodatek č. 3 – Novostavba MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě – Hrabové dne  4.12. 2020                     Igor Trávníček

                                                                                                                                                           starosta městského obvodu

       Hrabová