Další dotace na realizaci nové mateřské školky MŠ Bažanova

19/2 2021

V letošním roce se podařilo i v těžké ekonomické situaci ve společnosti získat dotaci 10 mil. Kč od Statutárního města Ostrava.

Další dotace na realizaci nové mateřské školky MŠ Bažanova

Po loňské dotaci od Statutárního města Ostrava ve výši 15 mil. Kč se nám podařilo i počátkem letošního roku získat od SMO dalších 10 mil. Kč na stavbu nové MŠ Bažanova.

Celkové náklady stavby MŠ Bažanova dle Smlouvy o dílo a dodatků mají činit 72 827 731,58 Kč s DPH a termín dokončení díla má být v 06/2021.