Charita Ostrava

14/1 2023

Charita Ostrava zve odbornou i laickou veřejnost na Dny otevřených dveří a další jejich aktivity

Charita Ostrava

Dny otevřených dveří se ve všech sociálních a zdravotních službách poskytovaných Charitou Ostrava uskuteční u příležitosti 32. výročí vzniku organizace 15. - 16. 2. 2023 v době 9-17 h. Zájemci mohou získat informace o poskytovaných službách, budou mít možnost seznámení s prostředím a personálem v charitních domech. Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost a těšíme se na Vaši návštěvu! Bližší informace na https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-15-16-2-2023/

 

Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálních konzultací s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 6. a 7. 2., 6. a 7. 3., 3. a 4. 4. 2023, 14-16 h, 16-18 h v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích. Setkání probíhají pravidelně 2x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Více informací na: https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-1-6-2023/ a na webu: zijemesdemenci.cz

 

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 2. 2023, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. 

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Bližší informace na:  https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-16-2-2023/


Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;


Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje terénní programy, denní centrum, noclehárnu, azylové domy a sociální rehabilitaci ve startovacích bytech pro lidi bez domova celoročně. V chladných obdobích zimy  kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme, ve dnech s teplotami pod 0 st. bude dle potřeby fungovat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum – tzv. krizová noclehárna. Tento bezplatný nocleh pro ženy a muže bez přístřeší bude možný v Charitním domě sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54 v Ostravě-Vítkovicích. Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány celoročně s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu ČR, Evropské unie a mnoha dalších donátorů.

 

Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Finanční podpora 50 Kč do této dárcovské výzvy umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro potřebného člověka bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!

Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může denně poskytnout nocleh, základní nasycení, pitný režim a možnost využití hygienického zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/nocleharna-frantisek/