Bezlepkový jarmark

18/9 2023

Bezlepkový jarmark v Ostravě dne 7.10.2023

Bezlepkový jarmark

Klub celiakie pro Ostravu a MSK pořádá v rámci 8. celostátního setkání celiaků BEZLEPKOVÝ JARMARK pro veřejnost ve Středisku volného času, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh. 

Co vás čeká? Firmy z celé republiky (a také z Polska) zde předvedou svůj sortiment, připraví pro vás ochutnávky a zvýhodněný prodej bezlepkových potravin. Pro děti bude připravena místnost plná her a zábavy. Pro dospělé bude k dispozici individuální poradenství v oblasti celiakie, dodržování bezlepkové diety, jednání s úřady, ve školách apod.

Akci podporuje Statutární město Ostrava

Akce se koná za každého počasí. Vstupné dobrovolné.

 

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je pomáhat pacientům s celiakií, s nesnášenlivostí lepku i s přidruženými chorobami. Sdružuje osoby s bezlepkovou dietou a jejich rodiny, zprostředkovává poradenství i vzájemnou výměnu zkušeností, pořádá rozmanité akce pro děti i pro dospělé (např. bezlepkové pečení, dětský den, letní tábor, mikulášskou nadílku). Působí již od roku 2013 především v Ostravě, ale pomáhá i mimoostravským celiakům.